dijous, 14 d’abril de 2022

Convocatoria a Assemblea General Ordinaria

Benvolguts socis,
D’acord amb el que disposen els Estatuts de la Unió de
Radioaficionats Andorrans em plau convocar-vos a la Reunió de
l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 5 de maig a
la Seu Social de Escaldes Engordany, a les 19:30 hores en primera
convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria.


L’ordre del dia serà el següent:

 Lectura de l’acta anterior i aprovació si s ́escau .
 Lectura i aprovació si s’escau dels comptes 2021 .
 Memòria d’activitats 2021.
 Lectura del Pressupost 2022.
 Projectes d’activitats 2022 i aprovació si s’escau.
 Presentació i aprovació si s’escau del Pressupost 2023.
 Precs i preguntes.


Compto amb la vostra assistència i aprofito l’avinentesa per
saludar-vos molt cordialment.

El President
Joan M. Saurí C31US


Pd. Per tal de ser respectuosos amb el medi ambient la documentació de l’Assemblea General
Ordinària la podreu trobar en el nostre blog, http://andorraura.blogspot.com/ o bé podeu
sol•licitar una copia directament a la nostra secretaria a la seu social.
Per agilitzar el màxim la AGO preguem als assistents llegir la documentació.