dimecres, 24 de juny del 2009

Presentació del local de URA-SECOM

El día 9 de maig d'enguany, la URA va fer la presentació del nou local de URA i SECOM ubicat al camp base de Naturlàndia, al camp de tir de la Rabassa.

El local ha sigut cedir per l'Hble. Comú de Sant Julià de Lòria.

A la presentació que va tindre lloc a les 12 hores, desprès de l'Assamblea genreal oridinaria de l'associació, i van assistir varis socis de URA, El director de protecció Civil d'Andorra, Sr Areny, el director de Naturlàndia, el conseller d'esports de l'HBLE. Comú de Sant Julià de Lòria, representants de les associacions germanes URE i REF, a més de diferentes representants de les xarxes de radio-emergències d'Espanya i França.Feu click a la foto per veure-la més granText i publicació: Lluís C31LM
Fotos: Beli C31KC

Assamblea General Ordinària 2.009

El dia 9 de maig de 2.009, la URA va celebrar l'Assamblea General Ordinària, a la sala d'actes de Naturlàndia, al camp de tir de la Rabassa.

Enguany, vàrem poder gaudir de la presència de representant de URE (Espanya) i del REF (França)

L'ordre del dia va ser el següent:


* Lectura de l’acta anterior i aprovació si s´escau .
* Lectura i aprovació si s’escau dels comptes 2008 .
* Proposta de quota 2009.
* Memòria d’activitats.
* Elecció de Junta Directiva .
* Lectura i aprovació si s’escau del Pressupost 2009.
* Projectes d’activitats 2009.
* Precs i preguntes.

Us podeu descarregar l'acta, a travès d'aquest enllaç: http://www.ura.ad/assamblea/AGO-2009.pdf


Feu click a la foto per veure-la més gran

Text i publicació: Lluís C31LM
Fotos: Beli C31KC