dilluns, 21 de gener del 2013

Convocatoria Eleccions JD URA


Escaldes-Engordany, 21 de gener de 2013Benvolguts Socis,

En virtut dels Articles 36 i següents dels Estatuts vigents el Secretari General obre el plaç de presentació de candidatures per la propera elecció de Membres de Junta Directiva de la Unió de Radioaficionats Andorrans que s’efectuarà durant la propera sessió de Assemblea General Ordinària.
Us adjuntem extracte dels articles abans esmentats.
El termini de presentació finalitzarà el dijous 21 de febrer de 2013,  posteriorment la Junta Directiva proclamarà i publicarà les candidatures convocant a Assemblea General Ordinària.
Per qualsevol consulta us podeu adreçar a la nostra Seu Social.

Atentament


Article 36. El Secretari General notificarà per carta a tots els socis els dies de presentació de candidatures, que tindrà un plaç de 30 dies. Al tancament del referit període la Junta Directiva es reunirà dins dels propers 8 dies, per comprovar i proclamar si escau la o les candidatures presentades. Aquestes signades pel Secretari General seran fixades en el taulell d’anuncis de la Societat fins el dia de l’elecció. El Secretari General comunicarà per carta dirigida a tots els socis la o les candidatures proclamades per a la propera elecció.
Un cop proclamades les candidatures el President convocarà a Assemblea General tal com preveu l’article 20 dels presents Estatuts.

Article 37. Els candidats a l'elecció per la Junta Directiva, formaran candidatura conjunta, encapçalada pel candidat a President.
A tals efectes, les candidatures deuran ésser presentades personalment, per escrit, contra l'entrega del pertinent acusament de recepció, a la secretaria de la U.R.A., i dirigides a la Junta Directiva, tal com preveu l’article anterior, expressant el nom, cognoms i els càrrecs que ocuparan els candidats en el si de la Junta Directiva cas d’ésser elegits. Els candidats tindran que signar de manera imperativa les candidatures en signe de llur conformitat. No podrà ésser candidat la persona subjecta a una interdicció civil, o que es vegi interdit pels propis Estatuts.

Article 38. En el supòsit de no presentar-se cap candidatura en el temps i forma establerts, la Junta Directiva podrà presentar el dia de la Assemblea General, una candidatura, tal com preveu l’article 35 i ésser vàlidament elegida per Assamblea General.

Article 39. De no presentar-se o de no ésser electe cap candidatura el dia de la Assemblea General, el President, conjuntament amb la Junta Directiva, tindran la responsabilitat de deixar al front de l’entitat al menys tres socis numeraris, com a Junta Directiva interina, que s’encarregarà, dins del període més breu possible de convocar, complimentant els presents Estatuts, noves eleccions a fi de restablir la normalitat. Aquesta Junta Directiva interina, actuarà de manera indivisa per unanimitat dels seus components, i gaudirà de tots els drets i deures que els presents Estatuts preveuen per cadascun i tots els càrrecs de la Junta Directiva.

Pagament Quotes 2013Escaldes-Engordany gener 2013
Benvolguts socis
Els Socis que no esteu adherits a la quota “Pack Soci”  podeu passar a pagar en efectiu la vostra quota anyal 2013 de 55€, directament a la Secretaria de  URA, o be se us girarà a partir del 1 de març de 2013 pel vostre banc i amb despeses al vostre càrrec.
Atentament
URA

dimarts, 8 de gener del 2013

Regal de Reis!!


Benvolguts Socis
Aquest dies hem rebut per a tots vosaltres uns bons regals de Reis.