dimarts, 30 d’abril del 2013

Reunió Congrés 2013
Benvolguts Socis
Ús convoquem a una reunió el dijous dia 9 maig a les 20:30h a la Seu Social de URA, per presentar-vos i debatre sobre el projecte del 2on Congres de la nostra Associació, pel proper mes de juny.
Esperant la vostra assistència.
Ús saluda atentament.
JD URA


dimarts, 9 d’abril del 2013

Represa de "Precs i Preguntes" de la AGO 2013


Degut a la manca de temps de que es disposava de la Sala, el punt del Ordre del Dia “Precs i Preguntes”  es reprendrà, per acord de tots el assistents a un dia a concretar.
 Aquesta data serà el dijous 25 d’abril de 2013 a la Seu Social de URA a partir de les 20:30h.
JD URA

Extracte Assemblea General OrdinariaBenvolguts Socis 
Us adjuntem un extracte de l’Assemblea General Ordinària, celebrada el passat dijous 21 de març de 2013 a la Seu Social de URA.


 Assemblea  General Ordinària, el dia 21 de març de 2.013 a la seu social de URA ubicada a la parròquia d’Escaldes-Engordany.

Presideix l’Assemblea el Sr. Joan M. Saurí C31US, amb tots els membres de la Junta Directiva, s’excusa el Sr Vicepresident, Ramon Pera C31PS, per motius personals de causa major.

 S’inicia l’assemblea les 20:30  hores en segona convocatòria, al no haver-hi quòrum en la primera convocatòria a les 20 hores, amb la presencia de quinze socis i deu delegacions de vot.

·             Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior:

Punt que s’aprova per unanimitat.

·             Lectura i aprovació si s’escau dels comptes de l’any 2.013

S’aproven els comptes per unanimitat.

·              Memòria d’activitats 2.012

El President exposa el seguit d’activitats realitzades per la nostra Associació durant l’any 2012

·              Elecció de President i junta directiva per als propers quatre anys.

Candidatura única elegida

President: Joan M. Saurí: C31US

Vicepresident: Josep Martos: C31JM

Secretari General: Ramon Pera: C31PS

Tresorer: Pedro Rodrigálvarez: C31RP

Vocals: José Antonio Canabal: C31JO

                  Belisario Ojea: C31KC

                  José Prado: C33PG

·             Lectura i aprovació si s’escau del pressupost 2.013

S’aprova el pressupost per unanimitat.

·              Modificació partida pressupostària.

S’aprova per unanimitat.

·             Projecte d’activitats 2.013

 El President exposa el seguit de projectes a realitzar per la nostra Associació durant l’any 2013.

-          QSL especial per al 20è aniversari de la Constitució d’Andorra

-          Nit de ràdio i congrés de URA.

-          Participació a l’exercici GRT i exercici de SECOM el 16 de Juny.

-          QSL especial 20è aniversari d’Andorra com a membre de la ONU (C37UN) el dia 28 de Juliol

-          Participació de SECOM a l’exercici de GlobalSet (IARU)

-          Sopar de Nadal.

-          Nou carnet de soci.

-          Participació a la Fira d’Andorra la Vella.

-          Participació a diferents concursos (CQWW i altres)

-          Exposició nou local a Naturlandia.

-          Preparació del “museu de la ràdio” a Naturlandia. C37NL.

-          Obertura locals de ràdio de Naturlandia durant varis caps de setmana.SUGGERIMENTS:

Se sotmet a votació l’elecció de la QSL Especial del 20è Aniversari de la Constitució d’Andorra

·               Precs i Preguntes

Degut a la manca de temps de que es disposava de la Sala, aquest punt del Ordre del Dia es reprendrà, per acord de tots el assistents a un dia a concretar.