dimarts, 7 de febrer de 2017

Quotes 2017

Benvolguts Socis
A partir d’avui mateix podeu passar a pagar la quota de Soci per l’any 2017 directament a la secretaria de URA. Es pot  pagar solament en efectiu o xec.
Altrament i durant el mes de març es giraran per el banc, amb les despeses al vostre càrrec , que seran sumades a les quotes, a excepció de les Quotes Suport que ja ho tenen inclòs en el preu total .
Als que habitualment us ho girem directament, no cal que feu cas del avis, cas que NO desitgeu que enguany ho girem,  ens ho feu saber el mes aviat possible.
Les quotes per el 2017 no estan sotmeses a cap variació respecte al 2016.
Quota Bàsica: 65€
Quota Bàsica amb despeses 66,20€
Quota Suport: 92€
Atentament
Pedro Rodrigalvarez C31RP

Tresorer