dijous, 4 de febrer de 2016

Quotes Soci 2016


Benvolguts Socis
A partir d’avui mateix podeu passar a pagar la quota de Soci per l’any 2016 directament a la secretaria de URA, es pot  pagar solament en efectiu o xec.
Altrament i durant el mes de març es giraran per el banc, amb les despeses al vostre càrrec.
Als que habitualment us ho girem directament, no cal que feu cas del avis, a no ser que no desitgeu que enguany ho fem així, i ens ho feu saber el mes aviat possible.
Les quotes per el 2016 no estan sotmeses a cap variació respecte al 2015.
Quota Bàsica: 65€
Quota Suport: 92€
Atentament
Pedro Rodrigalvarez C31RP
Tresorer