dijous, 17 de juliol de 2014

Nou Reglamet d'aplicació a Llei de RadioaficionatsBenvolguts Socis ,
En sessió de Govern del 16 de juliol de 2014 , s’ha aprovat la modificació del Reglament d’aplicació a la llei de Radioafició  i d’Estacions Radioelèctriques d’aficionats .
Tant aviat sigui publicat en el BOPA estudiarem a  fons el document i posteriorment farem una reunió informativa als Radioaficionats d’Andorra .

( Us adjunto la part de la Roda de premsa del Ministre Espot difosa per ATV .) Transcripció de la Roda de Premsa.
El Ministre d’Economia i Territori ha proposat i el Govern ha aprovat  la modificació del Reglament d’aplicació de la Llei de Radioaficó i d´Estacions Radioelèctriques d’aficionats .Es tracta d’un nou text que adequa al marc reglamentari actual , als estàndards de la Unió Internacional d’amateurs de la radio difusió  IARU .
I regula el reconeixement de la taula nacional designació de freqüències d’Andorra com l’organisme que atribueix les freqüències , d’altra banda per el que fa a les propietats de les llicencies aquestes seran a partir de l’aprovació d’aquests reglament ,personals i intransferibles i renovables cada 5 anys en lloc de la renovació anual que es produeix actualment .
Per el que a la Unió de Radioaficionats Andorrans , aquest podrà també divulgar la radio afició en esdeveniments o centres d’ensenyament entre altres .
D’altra banda també en matèria de control i seguretat s’han introduït canvis com ara el control de l’ús per part dels radioaficionats visitants la distribució i l’atorgament de les xifres de codificació i l’ampliació dels senyals de socors i emergència , d’acord amb els codis que la IARU recomana reserva en la radio difusió .