dimarts, 9 d’abril de 2013

Represa de "Precs i Preguntes" de la AGO 2013


Degut a la manca de temps de que es disposava de la Sala, el punt del Ordre del Dia “Precs i Preguntes”  es reprendrà, per acord de tots el assistents a un dia a concretar.
 Aquesta data serà el dijous 25 d’abril de 2013 a la Seu Social de URA a partir de les 20:30h.
JD URA