divendres, 25 de novembre de 2011

Resum la Assemblea General Extraodinaria 2011

En la Assemblea General Extraodinaria, celebrada el 24 de novembre de 2011, el President Joan Saurí C31US va exposar el Pla Trianual de Equilibri Pressupostari, així com el augment de quotes pels propers tres any, per tal d’equiparar les aportacions de quotes i serveis de la nostra associació a la Subvenció que rep a càrrec dels Pressupostos Generals del Estat.

S’aprova per unanimitat dels 15 assistents i 5 representats.

Així doncs les quotes aprovades pels propers tres anys seran de:

2012. 45€

2013. 55€

2014. 65€

El Govern s’ha compromès a donar d’ara mateix una subvenció de 6.750 €.

Amb això queda garantida la continuïtat, com fins ara, de les nostres finances.

Som conscients del esforç que això representa, ens uns moments difícils com ara, i demanem la comprensió de tot el col·lectiu.

La JD així mateix va anunciar la creació d’uns “packs” voluntaris que englobaran, la quota de soci, el preu de la renovació del indicatiu i un “forfait” per el tràfic il·limitat. de QSLs via Bureau.

Ben aviat us informarem del preus, per qui desitgi acollir-se a aquesta nova e interessant modalitat.