dimarts, 28 d’abril de 2009

Assamblea General Ordinària

Benvolguts socis,

D’acord amb el que disposen els Estatuts de la Unió de Radioaficionats Andorrans em plau convocar-vos a la Reunió de l’Assamblea General Ordinària que tindrà lloc el proper dia 09 de maig a la sala de conferències al Camp de Tir de La Rabassa a Sant Julià de Lòria, a les 10 hores en primera convocatòria i a les 10.30 hores en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent:

* Lectura de l’acta anterior i aprovació si s´escau .
* Lectura i aprovació si s’escau dels comptes 2008 .
* Proposta de quota 2009.
* Memòria d’activitats.
* Elecció de Junta Directiva .
* Lectura i aprovació si s’escau del Pressupost 2009.
* Projectes d’activitats 2009.
* Precs i preguntes.Compto amb la vostra assistència i aprofito l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment.El President
Joan M. Saurí C31US